Kurser eller foredrag kan foregå på mange forskellige måder.
Det kan tilpasses helt efter jeres behov i forhold til både indhold og form.

Eksempler på kurser og foredrag til erhverv:

Stress er kendetegnet ved oplevelsen af ubalance mellem omverdenens krav og de ressourcer, som man har til rådighed for at opfylde disse krav. Genkender du følgende spørgsmål er et kursus med fokus på stress håndtering måske noget for dig.

Har du svært ved at trænge igennem til din leder eller kollegaer?

Påtager du dig for mange opgaver?

Oplever du at miste fokus og kontrol?

Coaching af ledere og medarbejdere
Coaching er et udviklingsforum for ledere og medarbejdere. Coaching er relevant for personer, der ønsker bedre udnyttelse af egne såvel som andres ressourcer. Det er en metode, der udfordrer tanke- og handlemønstre således, at ressourcer frigøres, engagement indtræffer og personen styrkes til at tænke nyt og sætte nye mål.
Acindria arbejder med såvel individuel som gruppe coaching og arrangerer den form og det forum, som matcher kundens behov bedst. Kunden er ekspert på sin situation og coachen er ekspert i coaching-processen. Det er coachens opgave at støtte processen ved at stille en variation af spørgsmål, som fremmer refleksion og gennem at skabe overblik over såvel proces som indhold. Det er ligeledes coachens opgave at udfordre de refleksioner, ideer og løsninger som fremkommer, således at kundens grundlag for nye handlinger er gennemprøvet i det bredest mulige perspektiv.

Teamudvikling/teambuilding kan foregå på mange forskellige måder via aktiviteter indendørs såvel som udendørs. Alle med det til fælles, at opgaverne kun kan løses i fællesskab. Målet er en større erkendelse hos deltagerne af, hvordan de anvender egne og andres ressourcer i opgaveløsningen, således at der skabes maksimal kvalitet, effektivitet og trivsel i samarbejdet.

Relevante arbejdsområder:

  • Grundig afdækning af indsatsområder
  • Afdækning af organisationens kultur og de værdier som er styrende i organisationen
  • Fokus på kompetencefordelingen i gruppen
  • Normer og reglers indflydelse på samspil og kommunikation
  • Fokus på adfærds- og kommunikationsformer og hvordan disse viser sig i hverdagen
  • Udarbejdelse af handlingsplan for udvalgte indsatsområder
  • Konfliktløsning i forbindelse med forskellige oplevelser, opfattelser, behov og interesser

Ledertræning/lederudvikling indeholder mange elementer af personlig udvikling. Den bagvedliggende kultur både socialt og nationalt spiller ligeledes en væsentlig rolle. I den vestlige kultur er vi overvejende opdraget til at fokusere på det, vi ikke er gode til. Det kan handlingslamme os og låse os fast i et negativt billede af os selv og vore muligheder. I stedet for at jagte personlige svagheder kan et alternativ være at fokusere på den enkeltes styrker og kompetencer. Det giver modsat en oplevelse af at kunne lykkedes og en tro på at kunne.

Det forventes i dag, at ledere kan indgå i et konstruktivt samspil med andre mennesker. De skal kunne skabe spændende, afvekslende og udviklende rammer for både sig selv, medarbejderne og organisationen i sin helhed. Ud over at fokusere på en værdibaseret forståelse og de styrker og kompetencer, som er til stede, er det også vigtigt for lederen at erkende egne reelle følelser og motiver, som styrer hans/hendes handlinger. Er disse skjulte eller ikke erkendte kan det føre til ineffektivitet og tab af energi. Det er ikke det, vi kan se, men de motiver eller reelle følelser, som vi ikke kan se eller ikke har erkendt, der kan føre til ineffektivitet i form af konflikter, kortsigtede beslutninger og dårlige resultater.